maandag, 21. maart 2005 - 16:22

'Niet te betalen'

Amstelveen

Uit maandag verschenen onderzoekscijfers van het CBS, blijkt dat in 2004 naar schatting 223 duizend personen niet tegen ziektekosten waren verzekerd. In de periode 2001-2004 steeg het aandeel onverzekerden van 1,1 tot 1,4 procent van de bevolking. Het valt op dat in 2002-2003 het aantal verzekerden bij de publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen IZA/IZR met bijna 100 duizend is toegenomen. Dit komt vooral doordat personeel van academische ziekenhuizen vanaf oktober 2002 bij deze ‘ambtenarenverzekering’ is ondergebracht.

Het aantal verzekerden bij ziekenfondsen en bij privaatrechtelijke ziektekostenverzekeraars daalde tussen 2002 en 2003 met respectievelijk 24 en 29 duizend. In 2003 was er een relatief forse toename van het aantal onverzekerde.

Voor mensen die geen verzekering kunnen afsluiten gaat het om verschillende redenen, bij de een gaat het om principiële redenen, of om economische redenen - zoals achterstallige premiebetaling - geweigerd door verzekeringsmaatschappijen. Ook een kleine zelfstandige overweegt vaak om uit kostenbesparing niet te verzekeren. Een derde groep bestaat uit dak- en thuislozen en alcohol- en drugsverslaafden.
Van de hele bevolking is meer dan 60 procent via het ziekenfonds verzekerd. Dit zijn bijna 10,2 miljoen mensen.

Ongeveer 30 procent heeft een particuliere verzekering en 5,4 procent is publiekrechtelijk verzekerd (werknemers bij gemeenten, provincies, politie en brandweer, academische ziekenhuizen). Deze aandelen zijn vergeleken met tien jaar geleden niet veel veranderd. ©BON/bron CBS
Categorie:
Tag(s):