donderdag, 8. december 2005 - 13:26

Nieuw embleem Rode Kruis: 'Rood kristal op wit vlak'

Den Haag

Het Nederlandse Rode Kruis verwelkomt het donderdag bereikte akkoord over een additioneel embleem, in de vorm van een rode kristal op een wit vlak. Het vandaag aangenomen Protocol bij de Verdragen van Geneve vormt een belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van medische hulpverleners en de mensen aan wie zij hulp bieden in tijd van oorlog en rampen. Daarnaast stelt het nieuwe embleem de nationale verenigingen van Israel en Eritrea in staat om toe te treden tot de Rode Kruis en Rode Halve Maan Beweging.

"Vanaf 1995 zijn we actief bezig geweest om een nieuw embleem aanvaard te krijgen. Dit akkoord vormt een kroon op onze inspanningen," aldus Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, die als voorzitter van het hoogste bestuursorgaan van de Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan-Beweging een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het nu aangenomen Protocol.

Belangrijke succesfactor in het bereikte akkoord vormden de afspraken die vorige week tussen de Israelische en Palestijnse nationale verenigingen zijn gemaakt over afstemming van hun werkzaamheden. In het bijzonder is bepaald dat de Palestijnse Rode Halve Maan de bevoegde nationale vereniging is in de Palestijnse gebieden.

Afgesproken is dat de Israelische vereniging geen afdelingen buiten de internationaal erkende grenzen van Israel zal hebben. Beide verenigingen gaan zich gezamenlijk inzetten voor ondere andere een betere bewegingsvrijheid van Palestijnse ambulances. Ook worden maatregelen genomen om de onderlinge communicatie te versterken. Zwitserland, dat een bemiddelende rol heeft gespeeld zal, in samenwerking met het Internationale Rode Kruis, toezien op de naleving van deze afspraken.

In Nederland wordt het Rode Kruis-embleem goed gerespecteerd. Het Nederlandse Rode Kruis en de Nederlandse militair-geneeskundige dienst zullen dan ook gebruik blijven maken van het Rode Kruis-embleem. Wel is het mogelijk om in buitenlandse operaties tijdelijk te opereren onder het nieuwe embleem, als de veiligheid daartoe dwingt.
Provincie:
Tag(s):