donderdag, 20. januari 2005 - 14:53

Nieuw geluidsonderzoek spoorbrug

Oosterbeek

In het kader van het project Ruimte voor de Rivier is de afgelopen jaren de spoorbrug over de Rijn bij Oosterbeek aangepast. Een deel van de spoordijk is door een open brugconstructie vervangen zodat de Rijn bij hoogwater vrij onder de brug kan doorstromen. Naar aanleiding van deze aanpassing heeft de gemeente Renkum in overleg met Rijkswatersaat, ProRail en de Stichting Geluidhinder Rosande een aantal geluidsmaatregelen getroffen.

Eén van de maatregelen is het plaatsen van geluidsschermen; omwonende hebben zo beduidend minder last van geluidsoverlast.
Een punt van zorg blijven de oude stalen brugdelen, tussen de nieuwe bruggen en de boogbrug. De spoorrails hebben hier direct contact met de brugconstructie waardoor de hele brug bij het passeren van een trein trilt en geluid uitstraalt. De trein is dan in de wijde omgeving te horen.
Er wordt nu een nieuw onderzoek gedaan, om een passende oplossing te vinden.
Provincie:
Tag(s):