dinsdag, 11. oktober 2005 - 17:15

Nieuw gemaal

Kolhorn

Ten westen van Kolhorn bouwt het hoogheemraadschap een nieuw gemaal. De herinrichting van de waterhuishouding die hiermee gepaard gaat was aanleiding om ook de omgeving opnieuw in te richten. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor natuur en recreatie.

De Schagerkoggeboezem wordt op dit moment bemalen door het gemaal Schagerkogge, gelegen midden in het dorp Kolhorn. Omdat dit gemaal zijn beste tijd heeft gehad en renovatie een te grote ingreep zou zijn is gekozen voor een nieuwbouw gemaal op de locatie naast de Molenkolksluis te Kolhorn. ©BON
Provincie:
Tag(s):