donderdag, 7. april 2005 - 15:32

Nieuw inrichtingsplan Lorentzhaven biedt watergebonden bedrijven de ruimte

Harderwijk

Essentieel voor de realisatie van het Waterfront is de verhuizing van watersport- en watergebonden bedrijven van het industrieterrein Haven naar elders. Dat verouderde terrein veroorzaakt milieuoverlast en voor de gevestigde bedrijven is er geen enkele mogelijkheid meer voor uitbreiding. Voor deze bedrijven wordt ruimte ontwikkeld door de uitbreiding rond de Lorentzhaven. Het inrichtingsplan voor de uitbreiding van Lorentzhaven is inmiddels gereed.

Die uitbreiding meet in totaal 24 hectare. Gescheiden door de haveningang ontstaan Lorentzhaven-West met een bruto oppervlakte van 6 hectare voor watersportbedrijven en Lorentzhaven-Oost (18 hectare bruto) voor watergebonden bedrijven. De terreinen worden zo ingedeeld dat ieder gevestigd bedrijf de beschikking krijgt over voldoende kadelengte. De watersportbedrijven op Lorentzhaven-West worden gegroepeerd rond een eigen binnenhaven.

dijklichaam
De ontsluiting van de locatie voor de watersportbedrijven was oorspronkelijk gepland via de Einsteinstraat en Lorentzkade. Begin 2002 heeft Container Terminal Harderwijk zich echter op de Lorentzkade gevestigd. CTH moet op korte termijn investeren om aan de behoefte van de klanten te kunnen blijven voldoen. Zij kan daardoor niet wachten op een toekomstige verhuizing en wil daarom op de huidige vestigingsplaats aan de Lorentzkade uitbreiden. Om aan die wens tegemoet te komen, was het noodzakelijk te onderzoeken of er voor Lorentzhaven-West een andere ontsluiting mogelijk was. Deze dient zich aan door de Marie Curiestraat te verlengen over een dijklichaam door het water naar Lorentzhaven-West.

beter bereikbaar
Deze nieuwe oplossing, de zogeheten ‘west-ontsluiting’, wordt door de betrokken partijen gezien als een verbetering. Door de aanleg van het dijklichaam kan de ruimte tussen het water en het land ingericht worden als retentiebassin waar bij piekbelasting van de naastgelegen waterzuiveringsinstallatie het rioolwater op natuurlijke wijze nagezuiverd wordt. Dit past binnen het streven van het Waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente om de waterkwaliteit te verhogen. Het bassin krijgt naar schatting een capaciteit van 10.000 m3.
Met deze variant krijgt de locatie voor de watersportbedrijven meer een eigen gezicht en is deze bovendien beter bereikbaar.
Provincie:
Tag(s):