woensdag, 2. februari 2005 - 1:57

Nieuw kantoor door toename boetes

Leeuwarden

Het aantal boetes zal volgens het Centraal Justitieel Incassobureau de komende jaren snel toenemen. Door deze ontwikkeling groeit het personeelsbestand van het CJIB de komende jaren met vijftig tot zestig medewerkers per jaar. Uiteindelijk gaat het om drie- tot vierhonderd extra banen.

Aangezien het CJIB op dit moment al problemen heeft haar achthonderd medewerkers te huisvesten is uitbreiding noodzakelijk. Hierbij gaat de voorkeur uit naar nieuwbouw; een optie op een stuk grond aan de Tesselschadestraat ligt er al.

Volgens het ministerie van justitie komt het aantal verkeersboetes dit jaar op 10,5 miljoen uit.
Dit is een toename van 20 procent. Het totaalbedrag aan te innen boetes komt uit op een bedrag van ruim € 650 miljoen tegenover € 550 miljoen vorig jaar.
©BON / foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):