vrijdag, 22. juli 2005 - 16:35

Nieuw natuurgebied

Leusden

Bewoners uit Amersfoort en Leusden krijgen een nieuw natuurgebied, "De Schammer", naast de deur. Rond de oude boerderij 't Scham wordt dit terrein van 47 ha ingericht voor natuur en recreatie. Hier komen de Barneveldse beek, de Eschvelder beek en het Valleikanaal samen voordat ze Amersfoort instromen. Het gebied leent zich daarom goed voor natte natuur. Bij extreem hoog water mag het onder water lopen om te zorgen dat Amersfoort droge voeten houdt.

Het Utrechts Landschap krijgt een oppervlakte van circa 30 ha in eigendom en beheer. Het wordt een afwisseling van bloemrijk grasland, natuurbos, rietlanden en open water. De Schammer wordt bereikbaar vanuit Amersfoort door een extra fietsunnel onder de A28. Het plan is begin deze maand goedgekeurd door de Provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort en Leusden en het waterschap Vallei en Eem, die allemaal meewerken en meebetalen aan het plan. Nu is het nog landbouwgrond, maar over twee of drie jaar is het gebied aan Het Utrechts Landschap overgedragen en kunnen de ijsvogeltjes, roerdompen en koekoeksbloemen hun vaste plaats veroveren.

© BON / Foto Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):