dinsdag, 7. juni 2005 - 21:31

Nieuw rijexamen toetst mentaliteit

Amsterdam

Het CBR heeft vandaag bij minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) een voorstel voor een geheel vernieuwd rijexamen ingediend. De minister had daartoe opdracht verstrekt om het grote aantal ongevallen onder beginnende bestuurders omlaag te brengen. In het voorstel zijn gevaarherkenning, mentaliteit en zelfkennis belangrijke nieuwe onderdelen van het rijexamen. De stapsgewijze opzet sluit goed aan bij de onderwijsontwikkelingen van de laatste tien jaar.

Het CBR verwacht dat de rijopleiding door de grotere slaagkans even lang duurt als nu. De minister gaat nu een besluit nemen over het voorstel. Het nieuwe examen kan, na een aantal proeven, in de loop van 2007 operationeel zijn.
Deelexamens. In het voorstel vinden twee deelexamens, een theorie-examen en een toets op driekwart van de lessenreeks plaats. In het eerste deelexamen, dat al vrij vroeg in de opleiding plaatsvindt, moeten kandidaten laten zien dat zij de auto onder controle hebben en eenvoudige verkeerssituaties aan kunnen. Ook de bijzondere verrichtingen (inparkeren, hellingproef, bochtje achteruit) komen hier aan bod. Komt een kandidaat moeilijke situaties tegen, dan loodst de examinator hem daar doorheen.

Wie voor deelexamen 1 is geslaagd, mag opgaan voor het theorie-examen dat uit twee delen bestaat: toetsing van kennis en inzicht, en een nieuw deel gevaarherkenning. Omdat voor dit onderdeel praktijkervaring nodig is, vindt het theorie-examen na het eerste deelexamen plaats. Door de moeilijkheidsgraad van het nieuwe theorie-examen zullen naar verwachting meer leerlingen een beroep doen op de theorieopleiding bij een rijschool. Hun slaagkans kan daardoor toenemen.

Mentaliteit
Op driekwart van de rijopleiding vindt in het CBR-voorstel een toets plaats om te beoordelen hoever de leerling is gevorderd met de beheersing van complexe verkeerssituaties, mentaliteit en zelfkennis. Bij die weging speelt het logboek dat vanaf de start van de opleiding wordt bijgehouden, een belangrijke rol. De toets moet door een gecertificeerde instructeur worden afgenomen. Is de instructeur niet gecertificeerd, dan voert een examinator van het CBR de toets uit in de vorm van een autorit.

Tot slot moeten kandidaten in het tweede deelexamen aantonen, dat zij risico’s bijtijds zien aankomen en op een veilige manier ingewikkelde verkeerssituaties weten op te lossen. Valt de examenuitslag tegen, dan kan de examinator het resultaat van de voorafgaande toets meewegen voor het eindoordeel. Naar schatting stijgen de kosten van het examentraject met gemiddeld 6,5 procent.

Voordelen
Het voorstel voor het nieuwe rijexamen biedt een oplossing voor twee manco’s die de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) onlangs nog signaleerde in het weggedrag van beginnende bestuurders: het inschatten van risico’s en het besef van eigen grenzen. Daarnaast sluit het nieuwe rijexamen aan op de Rijopleiding in Stappen, waarmee sinds een jaar een groeiend aantal leerlingen beter en sneller op deelname aan het wegverkeer wordt voorbereid.
Categorie:
Tag(s):