dinsdag, 26. juli 2005 - 9:32

Nieuwbouw gebouwen blijft kwakkelen

Den Haag

De productie van nieuwe bouwwerken laat nog geen herstel zien. De productie in het eerste half jaar van 2005 bedroeg 9,0 miljard euro en daalde hiermee 0,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2004.

Ook de eerste kwartaalcijfers over 2005 van de ontvangen opdrachten bij architecten laten geen herstel zien (-1,2 procent). Hieruit kan worden afgeleid dat op korte termijn geen opleving van productie in de nieuwbouw is te verwachten.
Categorie:
Tag(s):