woensdag, 16. november 2005 - 9:13

Nieuwbouw Provinciehuis

Utrecht

De provincie Utrecht laat een deel van haar huisvesting slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Zo besluiten Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht na allerlei varianten te hebben bestudeerd en doorgerekend. Het gaat om het laagbouwcomplex gelegen achter de karakteristieke hoge toren. De ruim 30 jaar oude gebouwen van het zogeheten Sterrencomplex kampen met grote zowel onderhouds- als ARBO-problemen, hetgeen nieuwbouw noodzakelijk maakt. Provinciale Staten van de provincie Utrecht besluiten in december over de nieuwbouw.

De huisvesting van de provincie Utrecht bestaat uit een toren van achttien verdiepingen met daarachter laagbouw bestaande uit elf delen die met elkaar zijn verbonden in de vorm van sterren. Het Provinciehuis is eigendom van de provincie. De toren is nog maar tien jaar oud, maar de Sterren zijn al meer dan dertig jaar oud. Als gevolg daarvan kent deze huisvesting talrijke functionele tekortkomingen, waaronder technische knelpunten en ongunstig energieverbruik. Daarnaast voldoet het verouderde complex niet meer aan de ARBO-eisen van deze tijd. Een huisvestingscommissie van de provincie Utrecht heeft allerlei varianten onderzocht, van opknappen van de Sterren tot aan complete nieuwbouw, inclusief de Toren, de zogeheten centrumvariant. Mede gelet op de kosten is gekozen voor ‘nieuwbouw op eigen locatie’. Deze variant brengt de laagste jaarlijkse lasten met zich mee.
Provincie:
Tag(s):