donderdag, 28. juli 2005 - 10:58

Nieuwe bewegwijzering vluchtroutes tunnels

Den Haag

Alle verkeerstunnels in Nederland worden de komende jaren uitgerust met nieuwe vluchtbewegwijzering. Nieuw zijn de geluidsbakens. Bij een calamiteit in een tunnel geven deze bakens in meerdere talen de uitgangen aan. Het pakket bestaat verder uit fel groene lichten die de vluchtroute zichtbaar maken en grotere bewegwijzeringborden.

De nieuwe bewegwijzering is ontwikkeld door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat en TNO Technische Menskunde. Aanleiding vormden diverse ongevallen in Europese tunnels. In de Drechttunnel bij Dordrecht heeft gisteravond een demonstratie plaatsgevonden van de vluchtbewegwijzering, inclusief de geluidsbakens. Tijdens renovatiewerkzaamheden in deze tunnel zijn deze nieuwe voorzieningen aangebracht.

Om voor een eenheid in bewegwijzering te zorgen geldt het nieuwe systeem voor zowel nieuw te bouwen tunnels als bestaande tunnels. Voor de zomer van 2014 is het project afgerond.
Categorie:
Tag(s):