woensdag, 12. januari 2005 - 20:34

Nieuwe borden mogelijk oorzaak ongevallen A1/A6

Almere

Er zijn door Rijkswaterstaat tijdelijk aanvullende maatregelen getroffen om ongelukken in de bocht van de A1 naar de A6 ter hoogte van Muiderberg te voorkomen. De afgelopen weken vonden plotseling verscheidene ongelukken plaats in deze bocht. Na een eerste reeks ongevallen, waarna een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur werd ingevoerd, vonden er gisteren nog een vier ongelukken plaats.
<BR>

Uit onderzoek blijkt dat het wegdek in goede staat is en ook is niet aangetoond dat het aan de vormgeving van de weg ligt, aldus Rijkswaterstaat. Maar hoe kunnen er dan plotseling zoveel ongelukken gebeuren?

Sjaak de Coninck legt uit: "De belangrijkste oorzaak bij het ontstaan van verkeersongevallen is aandachtsafleiding, dus onvoldoende aandacht bij de rijtaak.

Een bocht is opgebouwd uit een rechtstand, een overgangsboog en een cirkelboog. In de overgangsboog moet de bestuurder beoordelen hoe scherp een bocht is en kan hij zijn snelheid daaraan aanpassen; daar begint het insturen van de bocht.

De snelheid moet bij het insturen lager zijn dan bij het uitkomen van de bocht; dat betekent dat in de bocht geleidelijk het gas moet worden opgevoerd, we noemen dit “met een trekkende motor door de bocht rijden�. Verder is het van groot belang dat de bestuurder stabiel in zijn stoel zit; dit wordt bereikt door uiteraard! te rijden met beide handen aan het stuur en, ingeval van de bewuste bocht, te sturen met de linkerhand en te drukken op het stuur met een gestrekte rechter arm (kwart voor drie stand). Hierdoor blijft de rug geheel aangesloten in de stoel.

Als laatste is het van het grootste belang dat wordt gekeken in de richting waar naar toe wordt gestuurd en misschien gaat het juist daarom op de overgang van de A1 naar de A6 de laatste tijd vaak mis?!

Toen ik kort geleden door de bocht bij Muiderberg reed zag ik dat de “standaard bebakening� van extra borden waren voorzien. Een nieuw type bord dat mijn aandacht trok. De borden vertonen een rollend beeld als je er langs rijdt en of je nu wilt of niet, je blijft er ongemerkt naar kijken. Daardoor kijkt de bestuurder niet meer in de richting van de bocht en kan zo makkelijk de macht over het stuur kwijt raken.

Dus, als ik een tip mag geven: draai uw hoofd in de richting van de bocht, kijk waar u uit wilt komen en laat de nieuwe borden voor wat ze zijn!"

Goede reis!

©BON / Foto: FBF.nl
Categorie:
Tag(s):