zaterdag, 19. februari 2005 - 13:25

Nieuwe eisen voor islamscholen

Den Haag

Minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat nieuwe eisen stellen aan de oprichting van islamitische scholen. De minister wil de ononderhandelbare waarden van onze samenleving overdragen; zoals democratie, de rechtsstaat, burgerschap en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Deze waarden wil ze voor deze scholen gaan verplichten. De bewindsvrouw doet haar uitspraken zaterdag in een interview met de Volkskrant.

Nieuwe scholen moeten in hun schoolplan aangeven hoe zij met de opdracht de leerlingen te laten integreren in de Nederlandse maatschappij omgaan. Voldoen zij niet aan de voorwaarden, dan gaat de stichting van de school niet door. ‘We moeten uiteindelijk kunnen zeggen: sorry maar dit is toch niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. Dan komt die nieuwe school er niet’.

© BON / Foto Ronald Fleurbaaij
Provincie:
Tag(s):