woensdag, 19. januari 2005 - 10:44

Nieuwe Friese meren

Leeuwarden

Er kan meer ruimte komen voor water in de provincie Friesland. Dit is de uitkomst van het onderzoek Verkenning Friese boezem dat de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in opdracht van provincie Friesland heeft uitgevoerd.

Omdat door klimaatsverandering wateroverlast een toenemend probleem gaat worden, hebben Provinciale Staten in dit kader besloten dat de gemaalcapaciteit in Friesland uitgebreid moet worden en dat de Friese boezem tussen nu en 2030 met 1400 ha. vergroot moet worden.
Dit kan gedaan worden door het creëren van nieuwe meren en het verruimen van vaarten. Ook het terugleggen van kaden en het stimuleren van wonen aan water en waterrijke bedrijfsterreinen behoort tot de mogelijkheden.
©BON / foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):