woensdag, 30. november 2005 - 10:53

Nieuwe natuur bij Groenekan

Groenekan

De provincie Utrecht subsidieert voor ruim 82.000 euro nieuwe natuur in de omgeving van de Hoogekampse plas bij Groenekan. Daartoe heeft gedeputeerde staten vandaag besloten. De nieuwe natuur geldt als compensatie voor natuur die door de aanleg van de fly-over bij het spoor in 1996 verloren ging. Het gaat om een versterking van de ecologische hoofdstructuur.

Het land met een agrarische bestemming wordt in de toekomst dooraderd met natuurelementen. Er komen natuurvriendelijke oevers, twee poelen, diverse rijen knotwilgen en struweel. Particuliere grondeigenaren gaan de nieuwe natuur beheren. De provincie bevordert zowel de combinatie van agrarisch grondgebruik en natuur als het particulier natuurbeheer.

Bij het project zijn veel verschillende partijen betrokken: ProRail, de gemeente De Bilt, Landschapsbeheer Utrecht, de provincie Utrecht en 3 agrariërs. ProRail heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor compensatie van natuurwaarden. In het gebied is echter meer belangstelling voor de ontwikkeling van natuur dan uit dit budget betaald kan worden. Nu ook de provincie bijdraagt en de agrariërs garant staan voor het beheer, kan de nieuwe natuur ontwikkeld worden.
Provincie:
Tag(s):