dinsdag, 26. juli 2005 - 14:46

Nieuwe papierregels zorgen voor papierberg

Amstelveen

EVO heeft becijferd dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven door de nieuwe regeling voor afvalstoffen enorm toenemen. Deze regeling geldt niet alleen voor afvalvervoerders, maar ook voor bedrijven die activiteiten uitvoeren waarbij afval vrijkomt, bijvoorbeeld bouwbedrijven.

De nieuwe regeling, die is ingegaan op 16 juli jl., treft daardoor veel meer bedrijven dan aanvankelijk was voorzien. EVO pleit ervoor dat bedrijven die niet als hoofdactiviteit het vervoeren van afval hebben, worden vrijgesteld van deze regeling.

De kosten voor ondernemers zijn hoog. Een gemiddeld aannemingsbedrijf met zes personeelsleden moet circa 26 duizend formulieren per jaar invullen, waarvan de arbeidskosten al snel 20.000 euro bedragen. Dit terwijl het vaak gaat om afval dat ongevaarlijk is en bestemd voor hergebruik.

De problemen beperken zich niet tot het bijhouden van een omvangrijke administratie. Ook het verplicht aanmelden zorgt voor veel problemen. In het verleden moesten ondernemers zich melden bij hun provincies. Met de nieuwe landelijke regeling beoogde het ministerie van VROM de lasten te verlichten door één loket in te stellen.

Dat is een goede gedachte, maar daarbij heeft het ministerie de vereisten voor de registratie zo zwaar gemaakt dat de kosten de pan uit rijzen. Een ondernemer kan zich alleen laten registreren als hij heeft aangetoond kredietwaardig, betrouwbaar en vakbekwaam te zijn. Voldoen aan deze eisen kost vooral kleine bedrijven de grootste moeite.
Categorie:
Tag(s):