vrijdag, 16. december 2005 - 22:09

Nijpels slaat alarm over hulpverlening Waddengebied

Als minister Kamp van Defensie zijn plannen met de SAR-helikopters doorzet, dan komt de hulpverlening op de Wadden in gevaar. Kamp is voornemens de SAR-eenheid van de vliegbasis in Leeuwarden te verplaatsen naar vliegbasis De Kooij in Den Helder. Commissaris van de Koningin Nijpels slaat alarm en vraagt de minister de stationering van de SAR ongewijzigd te laten.

Op de vliegbasis Leeuwarden zijn momenteel drie helikopters gestationeerd voor zogeheten Search and Rescue (SAR)-taken. Deze helikopters spelen een cruciale rol in het spoedeisende patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden. Ze kunnen snel ter plaatse zijn en zijn bovendien bemand met specialistisch getraind personeel. De SAR-eenheid fungeert als een aanvulling op het beschikbare ambulancevervoer en is voor de Wadden een onmisbaar onderdeel in de reddingsketen.

Stationering van de SAR in Den Helder zal betekenen dat de reactietijd naar Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, de omliggende gebieden en de achterliggende ziekenhuizen ongewenst zal toenemen. Nijpels: “De SAR is vaak van levensbelang in situaties waarbij elke seconde telt. De centrale ligging van Leeuwarden ten opzichte van de Wadden is daarin juist cruciaal.�

Bovendien verdwijnt de SAR bij verhuizing als apart onderdeel bij de Koninklijke Luchtmacht en zal het deel gaan uitmaken van het nieuw op te richten Defensie Helikopter Commando. Nijpels: “Ik vrees niet alleen voor het verlies van specialistische kennis, maar ook voor de inzetbaarheid. Als deze eenheden ook ingezet gaan worden voor vredesmissies, wat is er dan inzetbaar bij incidenten en calamiteiten in het Waddengebied?�

In 1991 heeft de provincie Fryslân zich ook al ingezet voor het behoud van de SAR in Leeuwarden. Dit leidde toen tot erkenning van de grote waarde van de SAR voor het gebied en tot instandhouding van de SAR-eenheid in Leeuwarden. Verplaatsing van de SAR naar Den Helder zal vliegbasis Leeuwarden zo’n 30 vaste arbeidsplaatsen kosten.

Nijpels concludeert in een brief aan minister Kamp dat het voorgenomen besluit van de minister vooral gebaseerd is op financieel-economische gronden en niet op de bijzondere omstandigheden en behoeften van de regio. Hij vraagt de minister deze alsnog in de besluitvorming mee te nemen en de locatie van de SAR-eenheid ongewijzigd te laten.
Provincie:
Tag(s):