vrijdag, 12. augustus 2005 - 10:43

NMa gaat fusie Limburgse zorginstellingen nader onderzoeken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een eerste onderzoek geconcludeerd dat door het samengaan van drie zorginstellingen, Stichting Proteion Zorgcentra (Proteion), Stichting Thuiszorg Midden Limburg (TML) en Stichting Land van Gelre en Gulick (LvGG), een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de markten voor verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg in Midden-Limburg. Hierdoor kan de concurrentie worden belemmerd. Daarom heeft de NMa de partijen gemeld dat voor het tot stand brengen van deze concentratie een vergunning is vereist.

Op grond van het tot nu toe verrichte onderzoek naar de afbakening van de voor deze concentratie relevante markten acht de NMa het aannemelijk dat de markten voor thuiszorg en verpleeghuiszorg in deze zaak niet ruimer zijn dan Midden-Limburg.

Daarnaast lijkt de markt voor verzorgingshuiszorg niet ruimer te zijn dan de gemeenten waar de betreffende locatie is gevestigd en de omliggende gemeenten. Dit volgt onder andere uit de herkomstgegevens van de cliënten van zorginstellingen in Midden-Limburg en uit gegevens over factoren die een rol spelen bij de keuze van (potentiële) cliënten voor een zorginstelling. Partijen zullen na de fusie op de markten voor verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg hoge gezamenlijke marktaandelen hebben. Daarnaast zou de fusie ertoe kunnen leiden dat de keuzemogelijkheden voor cliënten in Midden-Limburg aanmerkelijk worden beperkt, omdat door de fusie een belangrijke keuzemogelijkheid wegvalt. Dit alles kan betekenen dat op deze markten een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt.

In de vergunningsfase zal de NMa onder meer een meer diepgaand onderzoek doen naar de exacte afbakening van de relevante geografische markten voor verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg. Indien Proteion, TML en LvGG een vergunning aanvragen, dient de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen of de concentratie wel of niet wordt
toegestaan.
Provincie:
Tag(s):