vrijdag, 25. maart 2005 - 12:38

Noodoverloopgebieden in Gelderland van de baan

Gelderland

Verantwoordelijk gedeputeerde Harry Keereweer is tevreden met het standpunt van staatssecretaris Schulz over ruimte voor de rivieren. In de Landelijke Stuurgroep Ruimte voor de Rivier is vandaag, onder voorzitterschap van de staatssecretaris, het regioadvies Ruimte voor de Rivier besproken. 'Ik vind het met name positief dat de aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit waar de regio veel belang aan hecht, voor een belangrijk deel is overgenomen door de stuurgroep. De staatssecretaris zal het resultaat van vandaag inbrengen in de besluitvorming van het kabinet half april', aldus Keereweer.

Ruimtelijke kwaliteit
Het regioadvies, dat de provincies op verzoek van de staatssecretaris hebben opgesteld voor de PKB ruimte voor de rivier, richt zich op structurele maatregelen op de lange termijn waarbij de ruimtelijke kwaliteit van de voorgestelde maatregelen belangrijk is. In het voorkeursalternatief PKB ruimte voor de rivier zijn vooral technische maatregelen opgenomen die moeten bijdragen aan meer ruimte voor de rivier. Robuuste structurele maatregelen - met een hoog gehalte aan ruimtelijke kwaliteit ook voor de langere termijn - die uit het regioadvies worden meegenomen zijn bijvoorbeeld de dijkterugleggingen (Veur-Lent en Munnikenland), de dijkterugleggingen langs de IJssel en de hoogwatergeul bij Zutphen. Ook vervallen mogelijk de Rijnstrangen en Ooijpolder als noodoverloopgebieden. Omdat de provincie voorstander is van duurzame maatregelen op de lange termijn vindt de gedeputeerde het dan ook logisch dat voorgesteld wordt beide noodoverloopgebieden te laten vervallen.

Niet alle voorstellen uit het regioadvies zullen in de PKB ruimte voor de rivier worden overgenomen, is ook de inschatting van gedeputeerde Keereweer. 'De staatssecretaris had 1,9 miljard euro beschikbaar en de maatregelen van het regioadvies zullen duurder uitpakken. Met onder andere een deel van de gelden voor de noodoverloopgebieden, komt voor de PKB toch 2,2 miljard euro beschikbaar. Ik ben daarentegen wel blij met de ruimte die de regio heeft om in de periode tussen PKB 1 en 3 (wanneer het kabinet een definitief besluit neemt over ruimte voor de river) nog kansrijke projecten uit te werken. Met projecten als de Huissensche en Drutense waarden, die met private gelden worden gefinancierd, kunnen we de komende jaren aandacht besteden aan verdere uitwerking van projecten die én structureel zijn en gericht op ruimtelijke kwaliteit én waarbij de overheid niet als enige de kosten draagt.'
Provincie:
Tag(s):