donderdag, 16. juni 2005 - 20:09

Nooit meer wateroverlast

Heerenveen

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een voor Nederland uniek waterafvoersysteem in de Kwartel- en Reigerstaat. Dit systeem, met een poreuze steen, moet de oplossing zijn voor de wateroverlast in deze wijk. Woensdagmiddag kregen de bewoners en pers een demonstratie: een giertank werd in korte tijd op straat geleegd, normaal zouden er enorme plassen moeten ontstaan, nu was de straat direct weer droog.

Bij dit nieuwe systeem loopt het regenwater niet meer via kolken in het riool, maar “gewoon� door de bestrating heen de grond in. Onder de bestrating bevindt zich een groot drainage systeem, wat er voor zorgt dat het teveel aan grondwater kan worden afgevoerd naar de sloten (in de vorm van aaneengeschakelde kratjes). Als het regent blijven er bij dit systeem geen plassen meer op straat staan. Het werkt eigenlijk net als een sportveld: bij regen infiltreert het water in de grond en wordt het teveel aan grondwater via de drainage afgevoerd. Bij mooi weer verdampt het overschot aan grondwater weer via de grasmat. Dat zult u ook zien met de waterdoorlatende bestrating. Bij zonnig weer zullen de stenen er vochtig uitzien. Op dat moment verdampt het teveel aan water uit de grond.

Belangrijk verschil met een traditioneel systeem is dat vervuiling van het oppervlak voorheen in het riool stroomde en werd getransporteerd naar de rioolwaterzuivering. Nu stroomt deze vervuiling naar de ondergrond/grondwater/sloten. Bewustwording hiervan bij de bewoners is belangrijk. Bij olie lekkende auto’s verdwijnt de olie dus rechtstreeks in de ondergrond. Ook de zeep van het autowassen verdwijnt in het grondwater.

Verder wordt de straat gewoon geveegd met de veegauto. Kolken hoeven niet meer gezogen te worden. De inschatting is dat ongeveer eens per 5 a 7 jaar de doorlatende bestrating gereinigd moet worden met een soort ZOAB-cleaner. Enige vervuiling van de bestrating is geen probleem omdat het een grote overcapaciteit heeft. Ter vergelijking: traditionele riolering wordt ontworpen voor een regenbui van 60 liter per seconde per hectare, de waterdoorlatende bestrating kan ongeveer 300 liter per seconde per hectare verwerken. Dit zal zeker bij de toekomstige, steeds heftiger wordende buien een oplossing bieden. ©BON/foto’s: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):