dinsdag, 1. maart 2005 - 13:19

Noordzee 'beukt' op Nederlandse kust

Delft

De kans dat Nederland opnieuw te maken krijgt met een overstroming is groter dan tot nu toe werd aangenomen. Dit zegt hoogleraar Kustwaterbouwkunde M. Stive van de Technische Universiteit Delft. Volgens de hoogleraar zijn onze duingebieden niet opgewassen tegen de toenemende energiekracht waarmee golven van de Noordzee tegen onze kusten ‘beuken’. In vergelijking tot vijftig jaar geleden is de kracht van de golven met een kwart toegenomen. M. Stive waarschuwt met zijn uitgebreide onderzoek, dat de kans heel reëel aanwezig is dat Nederland zomaar voor grote delen onder water kan komen te staan.

Hiervoor zijn een drietal factoren nodig, een sterke Noordwesterwind met voldoende kracht en duur en een juist springtij. Wanneer deze samenvallen zoals getest bij TU-Delft, zal het de Maasdijk doen doorbreken en zal Nederland te maken krijgen met een gelijkende ramp als de tsunami veroorzaakte in Azië. Binnen 6 uur, zal de zee Westland doen overstromen.

Mensen die op dat moment op straat zijn, zullen aan de kracht van het water moeilijk kunnen ontkomen, waardoor er duizenden doden zullen vallen. Door de klimaatsverandering verwacht de waterbouwkundige, dat de zeespiegel zal stijgen en de golven op de Noordzee krachtiger, hoger, en sterker zullen worden. ©BON
Provincie:
Tag(s):