woensdag, 24. augustus 2005 - 8:44

Omzet Schiphol Group stijgt met 7%

Schiphol

Omzet Schiphol Group stijgt met 7% in eerste halfjaar 2005 - Netto resultaat nagenoeg onveranderd ondanks sterk gestegen beveiligingskosten.
<BR>
<BR>Exclusief waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen is het netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders) over het eerste halfjaar 2005 uitgekomen op EUR 72,5 miljoen. Het is daarmee 1,9% lager dan het netto resultaat over dezelfde periode van 2004 (EUR 74,0 miljoen).
Inclusief waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen bedraagt het netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders) over het eerste halfjaar 2005 EUR 76,9 miljoen. Vergeleken met dezelfde periode in 2004 (EUR 75,1 miljoen) is dit een stijging van 2,3%.
Het netto resultaat per aandeel over het eerste halfjaar 2005 bedraagt EUR 449. Over het eerste halfjaar 2004 was dit EUR 439.

Op 30 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met het kabinetsvoorstel om een minderheid van het overheidsbelang in Schiphol Group te vervreemden. De manier waarop dit zal gebeuren - via een onderhandse plaatsing of via een beursgang - is nog onderwerp van onderzoek. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.
Met de vakbonden is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO die loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Medewerkers ontvangen dit jaar een loonsverhoging van 0,75% en in 2006 een verhoging van 1,5%.
De directie handhaaft haar verwachting dat het netto resultaat, exclusief waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen, in 2005 dezelfde orde van grootte zal hebben als in 2004.

Amsterdam Airport Schiphol
Het aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol is in het eerste halfjaar 2005 met 3,2% gestegen en het vrachtvervoer met 3,0%. Dat is iets minder dan de verwachting zoals in het Jaarverslag 2004 voor heel 2005 is weergegeven.
Nieuwe beveiligingsmaatregelen en hogere verzekeringspremies zijn er de oorzaak van dat de kosten voor beveiliging deze verslagperiode met EUR 19,5 miljoen stegen tot EUR 82,2 miljoen. De recuperatie van deze kosten zal pas voor het grootste deel in 2006 kunnen plaatsvinden.
KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group hebben eind juni het document Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het is een verbetervoorstel van de Wet luchtvaart die in 2005 en 2006 wordt geëvalueerd. Doel ervan is om in nauwe samenwerking met de regio verdere groei van de mainport Schiphol mogelijk te maken.
Categorie:
Tag(s):