vrijdag, 9. december 2005 - 11:25

Ondergrondse belastingen

Amstelveen

Steeds meer gemeenten heffen precariobelasting op ondergrondse leidingen voor gas, electra en water. Deze heffing kan naar hartelust worden verhoogd om de begroting sluitend te maken. Gemeenten leggen de vaak forse belastingaanslag neer bij energie- en waterbedrijven, maar uiteindelijk wordt de rekening betaald door burgers in de vorm van een hogere energie- en waterrekening.

Vereniging Eigen Huis wil dat gemeenten stoppen met deze niet transparante en discutabele heffing die alleen maar tot hogere lasten voor de consument leidt. De vereniging doet een beroep op minister Remkes om het verbod zo snel mogelijk met terugwerkende kracht in te voeren en niet pas in januari 2007. De vereniging vindt het onbegrijpelijk dat in de politiek enerzijds wordt gesproken over compensatie voor huishoudens van de hoge energieprijzen, terwijl tegelijkertijd de energierekening wordt verhoogd door een zeer discutabele lokale heffing.
Categorie:
Tag(s):