woensdag, 26. januari 2005 - 18:40

Ondertekening Convenant Herintredende Vrouwen

Maastricht

Dinsdagmiddag is in het Mecc te Maastricht het Convenant Herintredende Vrouwen getekend. Het convenant werd bekrachtigd door de handtekening van de gemeente Maastricht, CWI Maastricht, de Federatie Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Maastricht (FOVM) en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht en Heuvelland.

Het doel van deze samenwerking is om méér herintredende vrouwen te laten deelnemen aan het arbeidsproces en te laten instromen in de horeca en het midden- en kleinbedrijf in Maastricht. In de gemeente Maastricht zijn veel winkels en horecaondernemingen, die ook op de lange termijn hun personeelsbestand willen handhaven. Vandaar dat de deelnemende partijen nu al actie ondernemen met dit convenant.

De ondertekening vloeit voort uit landelijk beleid dat is opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat beleid is er op gericht de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen van 54% in 2002 naar 65% in 2010. De looptijd van het convenant is één jaar, tot en met december 2005. In dat jaar willen de partijen meer herintredende vrouwen laten uitstromen naar een betaalde baan. © BON/John Peters Foto: Jean-Pierre Geusens
Provincie:
Tag(s):