woensdag, 16. maart 2005 - 22:50

Onderwijsgeld verspild

Arnhem

Uit de begroting van hogeschool InHolland blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs sterk te lijden heeft onder de bureaucratie. SP-Kamerlid Fenna Vergeer stelt dat dit een algemene ontwikkeling is in het hoger onderwijs en eist dat staatssecretaris Rutte dit tij keert. ‘Rutte moet ervoor zorgen dat het geld op de juiste plek terecht komt.'

'Er moeten voorwaarden gesteld worden aan de uitgaven van publiek geld door de onderwijsinstellingen. Het onderwijsgeld moet daadwerkelijk ten goede komen aan het onderwijs en persoonlijke begeleiding van de student.’ Doordat InHolland ontstaan is door een megafusie en dus van grote omvang is wordt steeds meer onderwijsgeld verspild aan overleg en management.

Vergeer: ‘Van de € 6.600,- die de hogeschool InHolland jaarlijks per student ontvangt wordt €2.100,- uitgegeven aan onderwijs, weer minder dan vorig jaar. En in dit bedrag zit dan nog steeds vervuiling met overhead.’

De medezeggenschapsraden hebben grote moeite om de volledige begroting van InHolland in handen te krijgen, omdat het bestuur zich beroept op geheimhouding in verband met de concurrentiepositie. Vergeer: ‘Dat is geheel onterecht. Een hogeschool is geen bedrijf, maar werkt met gemeenschapsgeld. Zowel de medezeggenschapsraad als de Tweede Kamer moet dat kunnen controleren.’
Provincie:
Tag(s):