maandag, 12. december 2005 - 9:48

Onderzoek in en uitstapgedrag gehandicapten in OV

Delft

De Technische Universiteit (TU) Delft en het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT) voeren deze maand in een hal van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen een onderzoek uit naar het in- en uitstapgedrag van gehandicapten in het openbaar vervoer. In een proefopstelling bekijken onderzoekers welke afstanden tussen het perron en het voertuig door gehandicapten zijn te overbruggen. Het is voor het eerst dat een dergelijk empirisch onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd.

Eén van de problemen bij het toegankelijk maken van openbaar vervoer voor iedereen, is het in- en uitstappen. De afstand en het verschil in hoogte tussen het perron en het voertuig (de zogenoemde ‘gap’) vormt namelijk voor veel mensen een obstakel. Tot nu toe is niet bekend hoe groot deze gap tussen het perron en het voertuig maximaal mag zijn, willen gehandicapten en ouderen deze nog kunnen overbruggen. Daarom voeren de TU Delft en het LBT in de periode van 29 november tot 22 december een onderzoek uit door middel van een proefopstelling.

De proefopstelling bestaat uit een perron op ware grootte, twee (echte) bussen en een zestal plateaus als model voor meerdere voertuigen. Mensen met een motorische en/of visuele handicap, dat wil zeggen zij die problemen hebben met lopen en gebruik maken van een (tast-)stok, rollator of rolstoel werken aan het onderzoek mee.
Provincie:
Tag(s):