dinsdag, 29. maart 2005 - 15:29

Onderzoek naar dioxine

Vlaardingen

Naar aanleiding van het tijdelijk verhoogd gehalte van dioxine in de melk bij twee rundveebedrijven in Vlaardingen in november 2004 heeft de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) gedurende de wintermaanden een nader onderzoek ingesteld naar het dioxinegehalte van het weidegras in het betreffende gebied.

Gebleken is dat het dioxinegehalte in het gras in de winterperiode niet is gedaald. De gevonden gehalten liggen in het algemeen boven de norm van 0,75 ng TEQ/kg gras, namelijk tot ruim 4 ng TEQ/kg gras. De aanhoudend hoge gehalten zouden verklaard kunnen worden, doordat het gras in de wintermaanden niet groeit en niet gemaaid wordt. Als het gras in de lente weer gaat groeien wordt verwacht dat het dioxinegehalte snel afneemt.

De VWA voert de komende periode, voordat de koeien weer de wei in gaan, een onderzoek uit naar de dioxinegehaltes in het gras en in de melk. Dit onderzoek vindt met name plaats in het trechtergebied ten noordoosten van Vlaardingen. Tevens vindt er onderzoek plaats naar het dioxinegehalte in het vet of de melk van schapen in dit gebied.

Consumenten lopen geen gevaar; er is geen overschrijding van de dioxinenorm van de melk van veehouders uit het betreffende gebied. Het VWA-onderzoek is er op gericht om elk risico van overschrijding van de dioxinenorm voor melk in de komende periode uit te sluiten.

De DCMR Milieudienst Rijnmond onderzoekt een aantal potentiële dioxinebronnen in het Rijnmond gebied. ©BON/Bron vwa
Provincie:
Tag(s):