woensdag, 26. januari 2005 - 22:27

Onderzoek naar nieuwe windparken

Noord-Holland

De provincies Flevoland en Noord-Holland willen samen onderzoeken wat de effecten zijn voor de natuur als er windmolenparken bijkomen langs de dijken van het IJsselmeer. In een brief aan de Minister van Economische Zaken vragen de provincies Flevoland en Noord-Holland hiervoor ondersteuning.

Beide provincies hebben plannen om nieuwe windmolenparken te bouwen. Maar voor deze gerealiseerd kunnen worden, moet er volgens de Natuurwetgeving eerst onderzocht worden wat de gevolgen hiervan zijn voor de vogels en het landschap. Eén van de locaties die genoemd wordt om nieuwe molens te plaatsen is langs de Wieringermeerdijk. Deze grenst aan het IJsselmeer dat een internationaal vogelgebied is.
Omdat het voor particuliere initiatiefnemers een enorm lastige klus is om alle effecten te onderzoeken, nemen de beide provincies hierin het voortouw. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):