donderdag, 14. april 2005 - 10:21

Oneerlijke 'Euro' concurrentie kost 100 banen Joh. Enschedé

Haarlem

Joh. Enschede is gedwongen om in de drukkerij in Haarlem 100 arbeidsplaatsen te schrappen waarvan een deel gedwongen zal zijn. Aanleiding daarvoor zijn de slechte resultaten bij het bedrijfsonderdeel Banknotes, waar in 2004 de omzet halveerde ten opzichte van 2003 en sombere vooruitzichten die het directe gevolg zijn van een grote overcapaciteit die in Europa op het gebied van bankbiljettenproductie is ontstaan ten behoeve van de euro-introductie in 2002. Het aanbod is 4 keer zo groot als de werkelijke vraag.

Banknotes heeft bij het produceren van euro's te lijden onder oneerlijke concurrentie door diverse Europese staatsdrukkers. Andere Europese drukkerijen zijn veelal staatsbedrijven en kunnen hierdoor orders uit niet-Europese landen verwerven tegen sterk gereduceerde prijzen. Dit resulteert in een aanzienlijke verlaging van de wereldwijde marktprijzen. Het is voor Joh. Enschedé uiterst moeilijk om op dit prijsniveau winstgevende opdrachten te verwerven.

Enschedé heeft in 2004 samen met enkele andere private euro-drukkers een klacht ingediend bij de Europese Commissie over de oneerlijke concurrentie van een aantal Europese Staatsdrukkerijen. De verwachting is dat pas in de periode 2008 - 2012 een einde aan deze oneerlijke concurrentie zal komen.

De drukkerij heeft nu besloten de productiecapaciteit voor bankbiljetten in te krimpen en daarmee de productieorganisatie voor de komende jaren te verkleinen. De specifieke know-how over het vervaardigen van bankbiljetten blijft gehandhaafd. Over de aanpassing van de organisatie in Haarlem is overleg gestart met alle betrokken partijen waaronder de vakbonden en de ondernemingsraad.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):