zaterdag, 24. december 2005 - 10:05

Ongeoorloofd carbid schieten kost minimaal 75 euro

De politie Noord- en Oost-Gelderland heeft in overleg met het Openbaar Ministerie in Zutphen een lik-op-stuk beleid afgesproken voor jongeren die zich niet aan de regelgeving of afspraken houden met betrekking tot het carbid schieten.

Politie en justitie willen niet het traditionele carbid schieten aan banden leggen, maar wil er wel op toezien dat het op een verantwoorde manier gebeurd. Jongeren die hun carbid afschieten in woonwijken, bij verzorgingstehuizen of dierenweides zullen worden geverbaliseerd, aldus de politie. Inmiddels zijn de eerste boetes in ’t Harde al uitgedeeld.

Bij een eerste keer krijgt de overtreder direct een boete van 75 euro. Is men binnen een jaar al eerder bekeurd dan zal de boete verhoogd worden, afhankelijk van de omstandigheden waaronder het schieten plaats vond.

Rond de jaarwisseling is het voor veel jongeren en zelfs nog volwassenen het moment om met carbid te gaan schieten. Op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari uiterlijk 02.00 uur mag er wèl met carbid worden geknald, maar dan niet binnen de bebouwde kom. De enorme knallen, meestal bij het gebruik van melkbussen, zijn tot ver in de omgeving te horen. Vooral op de Veluwe en in de Achterhoek is dit carbid schieten een jaarlijks terugkerend gebruik.
Provincie:
Tag(s):