zondag, 10. april 2005 - 12:13

Onteigeningsprocedure legt bouw fietstunnel stil

Koudekerke

De bouw van de nieuwe fietstunnel bij de kruising van de Middelburgsestraat is stilgelegd. De oorzaak ligt bij een lopende onteigeningsprocedure. Pas in de loop van het jaar 2006 zal de aanleg mogelijk worden voortgezet. Aanvankelijk werd gedacht dat bij de opening van de rondweg dit voorjaar gebouwd kon worden aan de fietstunnel. Recente ontwikkelingen in de onteigeningsprocedure hebben ervoor gezorgd dat dit voorlopig wordt uitgesteld. De eigenaar van het te onteigenen perceel heeft bij de Hoge Raad cassatie ingesteld tegen het vonnis tot vervroegde onteigening van de Rechtbank Middelburg. Aldus de provincie Zeeland.

Als tijdelijke oplossing heeft de provincie een fietspad aangelegd dat de rondweg gelijkvloers kruist ten zuiden van de aansluiting met de Middelburgsestraat. 1400 fietsers maken per dag gebruik van dit fietspad.

Het huidige tijdelijke fietspad is niet de meest optimale situatie, aldus de provincie, maar de openstelling van de Rondweg Koudekerke heeft op andere plaatsen geleid tot een verbetering van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeel-nemers. Het wordt pas echt optimaal als de fietstunnel wordt geopend.

Vier maanden geleden werd de Rondweg Koudekerke in gebruik genomen. Hierdoor werd het aanzienlijk rustiger op de oude route naar de kust van zuidwest Walcheren. Dit is een verbetering voor het woon- en leefmilieu in de woonwijken langs deze route.

© BON Jean-Pierre Geusens (foto)
Provincie:
Tag(s):