dinsdag, 21. juni 2005 - 13:05

Onthulling Zeeuws Slavernijmonument

Middelburg

Op zaterdag 2 juli aanstaande wordt het Zeeuws Slavernijmonument op de Balans in Middelburg onthuld en het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden afgesloten. De onthulling van het monument is een waardige afsluiting van het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden. Het Jaar is georganiseerd door een groot aantal instellingen en organisaties in Zeeland om de aandacht te vestigen op een relatief onbekende episode uit de Zeeuwse geschiedenis.

De ontwerper van het monument is de Zierikzeese beeldend kunstenaar Hedi Bogaers. Zij kreeg hiervoor de opdracht van de Stichting Monument Middelburg. De gemeente Middelburg verleende alle medewerking.

Het monument staat op een historische plaats. De Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1889) had haar hoofdpakhuis in het gebouw aan de Balans dat tegenwoordig onderdak biedt aan het CBK en enkele appartementen. De directeuren en hoofdparticipanten van de MCC vergaderden in een zaal van de St. Jorisdoelen, eveneens aan de Balans. De MCC werd opgericht door Middelburgse kooplieden. Van 1730 tot 1807 was de slavenhandel de belangrijkste bron van inkomsten.

Tegelijk met het slavernijmonument is ook de herinrichting van de Balans, inclusief een nieuwe fontein gerealiseerd. Dit was nodig omdat de oude fontein onherstelbaar beschadigd bleek. De gemeente Middelburg heeft de herinrichting en het maken van de fontein in eigen beheer uitgevoerd aan de hand van een ontwerp van Hedi Bogaers. Evenals het monument is ook de fontein in graniet (rood en grijs) uitgevoerd.

Het slavernijmonument op de Balans nodigt uit om te herdenken, te blijven herinneren en te komen tot erkenning van een gedeeld verleden. Maar vooral nodigt het uit tot vooruitkijken naar een gezamenlijke toekomst waarin we, ongeacht ras, sekse, geloof of geaardheid, met elkaar werken aan een toekomst waarin respect en wederzijds begrip belangrijke waarden zijn.

Monument, fontein en de oude beukenbomen vormen nu een bijzondere, door de historie geïnspireerde eenheid.

© BON Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Logo: Zeeuws slavernij verleden
Provincie:
Tag(s):