zaterdag, 18. juni 2005 - 11:58

Ontslag wegens verduistering van een C2000-portofoon

Hilversum

Op vrijdag 17 juni 2005 is een 52-jarige medewerker van de politie Gooi en Vechtstreek ontslagen. De medewerker werd op 21 februari 2005 aangehouden wegens verduistering van een C2000-portofoon en is op deze datum met onmiddellijke ingang buiten functie gesteld. Na een strafrechtelijk onderzoek is in april dit jaar een ontslagprocedure in werking gezet.

Het ontslag is verleend op basis van verdenking van een aantal strafbare feiten, onder andere verduistering van goederen in dienstbetrekking en het schenden van het ambtsgeheim. Onder verduistering wordt in ieder geval verstaan het verduisteren van een C2000-portofoon en het verstrekken daarvan aan een 48-jarige man uit Woerden.

Het C2000 netwerk is ontwikkeld om de hulpverlening in Nederland zo optimaal te laten verlopen. De C-2000 portofoons zijn exclusief eigendom van politie, brandweer en ambulance. Het verduisteren en gebruik maken door andere dan de rechtmatige bezitters van deze apparatuur kan de hulpverlening ernstig verstoren en de privacy van slachtoffers schenden. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):