woensdag, 18. mei 2005 - 21:49

Onveiligheid neemt steeds meer af

Regio

Uit het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking 2005 blijkt dat de burger zich veiliger voelt in de politieregio Midden en West Brabant. Deze tendens heeft zich in 1999 ingezet en wordt in de laatste meting weer bevestigd. Veiligheidsgevoelens zijn met name gebaseerd op buurtproblemen en slachtofferschap. Ook op deze punten is voortgang geboekt in 2005. Voor het eerst sinds enkele jaren blijkt ook dat de burger meer bereid is tot het doen van meldingen en aangiften. Daarnaast komt naar voren dat de burger vindt dat de politie meer beschikbaar en zichtbaar is. Tevens vinden de ondervraagden dat deze beter optreedt en functioneert.

Op een aantal punten verbetert de politie Midden en West Brabant niet alleen haar eigen resultaten maar scoort zij ook beter ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De tevredenheid over de politie bij het laatste contact is iets toegenomen. Het aantal burgers dat contact heeft gehad met de politie is fors afgenomen.

Het percentage burgers in Midden en West Brabant dat zich wel eens onveilig voelt is vergeleken met de meting in 2004 sterk afgenomen. Het aantal mensen dat zich vaak onveilig voelt is de afgelopen jaren sterk gedaald. © BON / Miranda van der Sloot - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):