donderdag, 14. juli 2005 - 13:47

Ook koopkrachtverlies huishoudens in 2004

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2004 verder teruggelopen. De winst van het bedrijfsleven is echter gestegen. Fors hogere pensioenpremies krikten het vermogen van de pensioenfondsen op. Het overheidstekort nam fors af en is uitgekomen op 2,1 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dit blijkt uit gegevens van het CBS over de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens daalt 1,4 procent
Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2004 vrijwel gelijk gebleven aan dat van 2003. Rekening houdend met de inflatie komt dit neer op een daling van het reëel beschikbaar inkomen met 1,4 procent. In 2003 was de daling nog groter.
Het looninkomen nam met 1,4 procent toe, het ontvangen inkomen uit sociale uitkeringen en pensioenen met bijna 3 procent. Van deze inkomensstijging bleef niets over omdat de huishoudens aanzienlijk meer kwijt waren aan de som van belastingen en premies. Dit kwam vooral doordat de afgedragen pensioenpremies met bijna 9 procent stegen.
De consumptieve bestedingen van huishoudens zijn in volume gelijk gebleven. Door prijsstijgingen kwam de waarde van de bestedingen 1 procent hoger uit.

Schulden huishoudens blijven toenemen met ruim 44 miljard euro toe tot 536 miljard euro.
Categorie:
Tag(s):