dinsdag, 29. november 2005 - 19:09

Op zaterdag overwerken tegen wachtlijsten jeugdzorg

Eindhoven

De Brabantse instellingen voor jeugdzorg gaan komende tijd op zaterdag overwerken om kinderen te ondersteunen die op de wachtlijst voor hulp staan. De medewerkers van de acht instellingen hebben zich hiertoe bereid verklaard na een oproep van de directies. De zaterdaghulp is één van de activiteiten die door het jeugdzorgberaad is afgesproken met gedeputeerde Roel Augusteijn (CDA) om de problemen rond de wachtlijsten te lijf te gaan. De Provincie ondersteunt deze actie door extra geld ter beschikking te stellen.

Door de bereidheid om op zaterdag en andere dagen over te werken ontstaat er extra capaciteit bij de zorgaanbieders om overbruggingshulp te bieden aan gezinnen. Het gaat om gesprekken en bezoeken aan huis. De extra hulp gaat dus niet ten koste van het huidige aanbod. De zorgaanbieders verwachten met de zaterdaghulp bij benadering 300 gezinnen van dienst te kunnen zijn.

Door de zaterdaghulp ontstaat zicht op de groep waarvoor wachten nog verantwoord is. Ouders en kinderen weten wie men in geval van nood kan benaderen. Gezinnen waarvoor wachten alleen verantwoord is in combinatie met een of andere vorm van overbrugging krijgen deze steun en voor de groep waarvan duidelijk wordt dat wachten geen optie is, kan vervangende zorg worden gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):