zaterdag, 24. december 2005 - 22:15

Oplossingen voor taxiproblemen Haven

Breda

Naar aanleiding van problemen rondom het gebruik van de standplaatsen voor taxi's aan de Oude Haven heeft er afgelopen week een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Arbouw en een vertegenwoordiging van de Bredase taxibranche. Als gevolg daarvan zijn voor het weekend rondom Kerst en Oud en Nieuw afspraken gemaakt tussen de politie en de gemeente zodat de taxichauffeurs optimaal gebruik kunnen maken van hun standplaatsen aan de Haven.

Nog voor het weekeinde is de aanwezige belijning van het taxistandplaatsvak verbeterd, worden er twee borden bijgeplaatst met de aanduiding ‘wegsleepregeling van kracht' en wordt de dam over het Spanjaardsgat voorzien van twee extra lichtmasten.

Daarnaast zullen politie en gemeente intensief handhaven op het ter plaatse geldende stop/parkeerverbod. Dat betekent dat verkeerd geparkeerde voertuigen bekeurd en weggesleept worden. In januari praten gemeente en politie verder over een meer structurele oplossing.
Provincie:
Tag(s):