dinsdag, 1. februari 2005 - 12:50

Oproep aan kunstenaars

Ede

De gemeente Ede schrijft een kunstopdracht uit naar aanleiding van de herinrichting van het centrum van Bennekom. Voor de inrichting is een beeldplan ontworpen door beeldend kunstenaar Wim Korvinus. Daarin worden tal van aanzetten gegeven voor een inspirerende beeldende kwaliteit. De kunstopdracht dient bij te dragen aan de versterking van de identiteit van Bennekom.

De gemeente heeft voor deze opdracht twee mogelijke locaties op het oog: het winkelgebied van het Van Slootenplein en het Bart van Elstplantsoen. Het kunstwerk in de openbare ruimte moet de bewoners van Bennekom aanspreken. Voor de opdracht is een budget beschikbaar van € 25.000,- (all in).

Wim Korvinus is de opsteller van het beeldplan. Hij stelt het op prijs dat er vanuit een poëtisch beeldend denken het verlangen en de nieuwsgierigheid naar een voor Bennekom kenmerkend beeld tot uiting wordt gebracht. In zijn beeldplan reikt hij hiervoor een aantal beeldmetaforen aan die als leidraad kunnen dienen.

Procedure
De gemeente Bennekom verzoekt geïnteresseerde kunstenaars vóór 1 maart 2005 relevante en actuele documentatie (A4-formaat) en een curriculum vitae in te dienen. De Commissie Beeldende Kunsten Ede beoordeelt de ingezonden documentatiemappen.

Informatie
De tekst van het Beeldplan deelgebied Bennekom van Wim Korvinus is te vinden op de website van de gemeente Ede: www.ede.nl, onder Kunst & Cultuur. Voor meer informatie kunt u bellen met Eveline Scherpenzeel op telefoonnummer (0318) 68 04 24.

Reacties
Reacties kunt u richten aan gemeente Ede, afdeling Onderwijs, Welzijn, Kunst en Cultuur, t.a.v. Mw. E. Scherpenzeel, Postbus 9022, 6710 HK Ede.
Provincie:
Tag(s):