vrijdag, 21. oktober 2005 - 12:55

Overlast junks en drugsdealers door waterbedeffect

Zwolle - Daklozenopvang Bonjour in Zwolle blijkt binnenshuis de zaken redelijk op orde te hebben maar de directe omwonenden ondervinden wel degelijk veel overlast. Die conclusie werd duidelijk tijdens een wijkavond met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en het Leger des Heils.

De politiechef Pieter van Linden vergeleek de overlast met de werking van een waterbed. Druk je op de ene plek dan komt het water elders naar boven. Misschien iets te prozaïsch gesteld maar de intentie van zijn woorden waren voor iedereen duidelijk. De politie heeft de afgelopen maanden wel degelijk, in burger, veel overlastbezorgers rond het opvangcentrum bekeurd. Volgens de politie is de rust daardoor in eniger mate teruggekeerd. Bewoners denken daar totaal anders over. Junks en drugsdealers zorgen voor zoveel overlast dat het woonplezier en de veiligheid sterk is verminderd.

Clustermanager Gerard Caucke van het Leger des Heils is in zijn functie verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rond Bonjour. Hij kreeg van de wijkbewoners de zwarte piet toegeschoven. Het enige wat Caucke de buurt nu vraagt is geduld en vertrouwen. Wijkwethouder van Dooremolen vroeg de bewoners vooral om begrip op te brengen voor het proces van acceptatie. De wethouder stelde dat rust binnenshuis de basis vormt voor meer begrip buitenshuis. Dooremolen heeft nog voldoende vertrouwen in de aanpak van het Leger des Heils dat Bonjour in de directe toekomst als een normaal opvanghuis in een woonwijk kan blijven functioneren. Zonder dat wijkbewoners er dagelijks overlast van ondervinden. Een wijkbewoner tot slot: ‘In deze tijd moet alles kunnen maar wij zitten met de gebakken peren. Kennelijk zijn daklozen belangrijker voor de lokale overheid dan dakbezitters.’

© Blikopnieuws.nl
Tekst: MediaHuis Zwolle
Foto: Robert Hoetink
Provincie:
Tag(s):