donderdag, 14. april 2005 - 22:27

Overleg zeesluis IJmuiden

Den Haag

Zeehavens Amsterdam is en blijft goed bereikbaar. Dat is de conclusie van het overleg over de zeetoegang van de haven van Amsterdam. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat sprak vanavond in Den Haag met wethouder Van der Horst van Amsterdam, gedeputeerde Mooij van de provincie Noord-Holland en het havenbedrijfsleven.

De huidige inzichten geven aan dat, gezien de ontwikkeling van de Amsterdamse haven, op de langere termijn een nieuwe zeesluis nodig zal zijn. Het moment waarop het knelpunt ontstaat is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het vervoer, in het bijzonder het containervervoer. Dit onderschrijven alle partijen. Uiterlijk in 2008 zal worden bezien of de groei aan de verwachtingen voldoet en welke maatregelen dan nodig zijn.

Daarnaast is afgesproken dat er in de komende jaren gewerkt wordt aan de verbetering van de doorstroming van schepen en goederen naar Amsterdam. Het Gemeentelijk Havenbedrijf werkt samen met Rijkswaterstaat aan maatregelen voor de betere benutting van het bestaande sluizencomplex en aangrenzende havenfaciliteiten. Dit conform de aanbevelingen van het CPB-rapport over de jongste voorstellen uit de regio, dat in hoofdlijnen door alle partijen wordt onderschreven.

Provincie:
Tag(s):