woensdag, 25. mei 2005 - 17:58

Overschrijding melkquotum

Arnhem

Overschrijding melkquotum 2004/2005 is 0,63%.
<BR>Nederlandse melkveehouders hebben in het afgelopen quotumjaar, dat liep van 1 april 2004 tot en met 31 maart 2005, 69,5 miljoen kg meer melk aan de zuivelfabrieken afgeleverd dan het door de EU vastgestelde quotum. De overschrijding is iets hoger dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Doordat het tarief van de heffing verlaagd is van 35,6 naar 33,3 cent/kg is de verschuldigde superheffing vergelijkbaar met eerdere jaren.

In het heffingsjaar 2000/2001 was sprake van onderschrijding als gevolg van de MKZ-uitbraak aan het eind van de heffingsperiode. De superheffingsregeling is in 1984 in de EU ingevoerd als instrument ter beheersing van het evenwicht tussen vraag en aanbod van melk en zuivelproducten. In Nederland wordt de regeling uitgevoerd door het Productschap Zuivel.

De boeren in Nederland proberen hun uiterste best te doen om de melkquotum niet te overschrijden. Maar zoals een woordvoerder Dick Molleman van Productschap zuivel zei, je werkt wel met dieren. En deze zijn niet dicht te draaien met een kraantje.
Provincie:
Tag(s):