woensdag, 31. augustus 2005 - 10:57

Overwinteringsplek voor ganzen gevonden

Vinkeveen

De provincie Utrecht wijst 1210 hectare in het noord-oosten van de provincie aan als foerageergebied voor ganzen. Het gaat om een gebied ten oosten van de A2 ter hoogte van Vinkeveense plassen en een gebied ten oosten van het Amsterdam Rijnkanaal tussen Slootdijk en Nigtevecht. In deze gebieden kunnen eenjarige overeenkomsten voor de opvang van overwinterende ganzen worden afgesloten.
<BR>Tot voor kort werden alle in Nederland overwinterende ganzen gedoogd. Grondgebruikers kregen volledige schadeloosstelling van het Faunafonds. Tegenwoordig wil het Ministerie van LNV landelijk 80.000 hectare benutten als foerageergebied. Buiten dit foerageergebied moeten ganzen worden verjaagd, zonodig met ondersteunend afschot. Voor de provincie Utrecht is er een quotum van 1611 hectare beschikbaar. Hiervan is nu dus ongeveer driekwart belegd.

De provincie steunt hiermee een initiatief van de agrarisch natuurvereniging Vechtvallei. De agrarische ondernemers in dit gebied hebben grote belangstelling voor het sluiten van eenjarige overeenkomsten. Aanvankelijk wilde de provincie gebieden in Eemland, de polder Demmerik en de Lopikerwaard aanwijzen als foerageergebied. Het bleek dat er daar onvoldoende draagvlak bestaat bij de agrarische ondernemers.
Het gaat hier om aanwijzing voor een jaar. Definitieve aanwijzing van foerageergebieden gebeurt in de loop van 2006 in natuurgebiedsplannen.

© BON / Foto Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):