woensdag, 25. mei 2005 - 22:07

Pas op voor de turbo-rotonde

Amsterdam

Er is een nieuw fenomeen in het verkeer ontstaan dat voor nogal wat onduidelijkheid zorgt: De Turbo-rotonde. Heeft u er al eens van gehoord? Wat is een Turbo-rotonde: het principe van een turbo-rotonde is, dat de verkeersstromen vóór de rotonde door middel van voorsorteerstroken, bewegwijzering en pijlmarkering gescheiden worden en op de rotonde gescheiden blijven.

Om dit te bereiken zijn verhoogde rijbaanscheidingen aangebracht. Het principe van de turbo-rotonde is dat onverwachte rijstrookwisselingen vrijwel zijn uitgesloten, maar een vereiste is dan wel dat het verkeer de gekozen rijrichting blijft volgen. Klinkt mooi, maar in de praktijk blijft deze Turbo-rotonde moeilijk te herkennen, net als de 'andere regels' die daar gelden.

P.A. Vos-Vervuurt, werkzaam bij DAS Nederlandse Rechtsbijstand wees ons op een uitspraak van de rechter onlangs in een schadezaak op een Turbo-rotonde in Harderwijk. Hierbij kwamen twee auto’s in botsing met elkaar doordat een van de auto’s plotseling van rijstrook wisselen door te ‘weven’. De rechter was van mening dat de Turbo-rotonde een nog ‘onbekend fenomeen’ betrof waardoor de ene weggebruiker niet van de ander kan verwachten dat hij weet wat hem te doen staat op zo’n rotonde.

Er dient rekening te worden gehouden met ‘weeffouten’ of het wisselen van rijstrook door verkeer op de rotonde. Het ‘weven’ is immers op tweestrooksrotondes niet ongebruikelijk. De rechter kwam in deze zaak tot een beslissing dat beide bestuurders schuld hadden aan het ongeval. Het vonnis was dan ook een schuldverdeling, 20% schuld bij eiseres (de voorrangsplichtige bestuurster) en 80% schuld bij degene die van rijstrook wisselt/weeft. Dit is opvallend, omdat men er tot nu toe steeds van uitgaat dat al het verkeer op de turborotonde voorrang heeft en dat is volgens de kantonrechter niet het geval als er op de turborotonde van rijbaan veranderd wordt.

Dus u bent gewaarschuwd, rotondes met meerdere rijstroken, verhoogde rijbaanscheidingen en pijlmarkeringen zouden zomaar eens Turbo-rotondes kunnen zijn en daar gelden andere regels. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):