vrijdag, 11. november 2005 - 18:41

Pas toe of leg uit

Den Haag

Raden van Toezicht moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen over de bezoldiging van bestuurders in de zorg. Dit stelt het kabinet in een brief van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Brancheorganisatie Zorg naar aanleiding van de inkomensanalyse van bestuurders in de zorg.

Zorginstellingen kunnen niet los van hun eigen adviesregeling een andere beloningsbeslissing nemen zonder een bijbehorende verantwoording. Het kabinet vraagt de sector zelf een krachtig signaal af te geven en uit te leggen waarom veertig procent van de bestuurders een hogere beloning heeft dan hun eigen maximum.

De Nederlandse Vereniging Ziekenhuis Directeuren (NVZD) heeft recent zelf ook geconstateerd dat een groot aantal zorgdirecteuren een salaris heeft dat nog boven de NVZD-adviesregeling uit komt. Hierbij gaat het niet alleen om oude gevallen, maar ook om nieuw aangetreden zorgdirecteuren. Het kabinet is het eens met de NVZD-reactie dat haar leden zich niet aan hun eigen regeling moeten onttrekken. Volgens het kabinet hebben ook de Raden van Toezicht hebben hier een zware taak. Niet alleen in het voorkomen van zulke te hoge inschalingen, maar ook in het verantwoorden ervan in het jaarverslag op basis van de stelregel: pas toe of leg uit.

MEER ZORG:

Daarnaast heeft het kabinet op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd om vanaf 2007 prestatiebekostiging in te voeren voor zorgopleidingen. Er komt een opleidingfonds voor een selecte groep zorgopleidingen. Voor bijvoorbeeld de medisch specialistische opleidingen of de opleiding tot ziekenhuisapotheker bepaalt de minister van VWS op basis van adviezen van deskundigen hoeveel plaatsen er maximaal ingevuld kunnen worden.

Opleidende zorginstellingen krijgen compensatie voor hun opleidingskosten uit het fonds. Deze kosten hoeven hierdoor niet in de zorgprijs doorberekend te worden. Hierdoor kunnen deze instellingen beter concurreren met de instellingen die niet opleiden. Zo wordt gestimuleerd dat voor de zorgsector voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten worden opgeleid. In 2006 wordt het fonds stapsgewijs ingevoerd.
Categorie:
Tag(s):