woensdag, 13. april 2005 - 14:44

Permanente bewoning vakantiehuisjes mag

Regio

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben voorlopig besloten om in te stemmen met eventuele verzoeken van gemeenten om permanente bewoning van recreatiewoningen, mits deze woningen zich bevinden in ‘niet-kwetsbare gebieden'. In kwetsbare gebieden blijft permanente bewoning van recreatiewoningen niet toegestaan.

GS gaan bij gemeenten aandringen op handhaving en op samenwerking met de VROM-inspectie die een handhavende bevoegdheid heeft. Permanent bewonen is niet toegestaan als het recreatieverblijf niet voldoet aan de minimale eisen (uit het Bouwbesluit) van isolatie en vooral van brandveiligheid. In Noord-Holland zijn circa 15.000 recreatiewoningen, waarvan het grootste deel in de regio's Kop van Noord-Holland en Texel, Westfriesland en Noord-Kennemerland. Volgens landelijke cijfers (CBS) is ongeveer 11% permanent bewoond. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):