donderdag, 7. april 2005 - 15:27

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Gelderland

Maandag 25 april organiseert de provincie Gelderland een informatiebijeenkomst over permanente bewoning van recreatiewoningen.

De avond vindt plaats in partycentrum De Molen, Molenweg 12 in Harskamp (gemeente Ede) en begint om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig:

- De provincie geeft een nadere toelichting op het provinciale beleid met betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen, zoals dat in het ontwerp-Streekplan is opgenomen.

- De bezoekers van de informatieavond hebben de gelegenheid vragen te stellen over dit beleid en kunnen hun standpunten naar voren brengen.

Met deze informatiebijeenkomst geeft de provincie gevolg aan de toezegging die Gelders ruimtelijke ordening gedeputeerde Peters heeft gedaan op 17 februari tijdens de informatiebijeenkomst over het Streekplan in Nunspeet. Omdat er tijdens die bijeenkomst vele vragen bleken te zijn over de permanente bewoning van recreatiewoningen is toen afgesproken dat daar een speciale bijeenkomst over belegd zou worden.
Hoewel de vraag voor de bijeenkomst vanuit de regio Noord-Veluwe kwam, staat deze bijeenkomst nadrukkelijk open voor belangstellenden uit de gehele provincie Gelderland.

Gedeputeerde Peters zal namens Gedeputeerde Staten de toelichting op het provinciale beleid geven. Daarnaast zullen ook verschillende leden van het Gelderse Parlement (Provinciale-Statenleden) aanwezig zijn om te luisteren.
Het Gelders Parlement behandelt het ontwerp-Streekplan in de Commissie-vergadering Ruimtelijke Ordening op 15 juni en stelt het Streekplan naar verwachting op 29 juni vast.

Provincie:
Tag(s):