maandag, 4. juli 2005 - 20:09

Plan voor groei ICT Nederland bekend gemaakt

Jan Kees de Jager, platformlid en werkgroepvoorzitter heeft het advies van het Innovatieplatform vandaag bekend gemaakt. Het Innovatieplatform verwacht meer inzet van de overheid op het gebied van het inzetten van ICT hulpmiddelen in maatschappelijke sectoren om een impuls te geven aan de innovatiekracht en economische groei van Nederland.

De maatschappelijke sectoren werken volgens de Jager nog teveel individueel op het gebied van het toepassen van ICT in de organisaties. Alle initiatieven van deze organisaties zijn erg versnipperd en daarom moet er meer samengewerkt worden om een goede standaardisatie te creëeren. In de standaardisatie moeten goede afspraken gemaakt worden tussen de overheid, de maatschappelijke sectoren en de ICT-branche. Deze standaardisatie is nodig om een robuust 'systeem' te bouwen die in de gehele sector te gebruiken is.

Tevens vindt het Innovatieplatform dat er meer ruimte gegeven moet worden aan het midden- en kleinbedrijf, aangezien deze sector een grote invloed heeft op de innovatie op ICT gebied in Nederland. Deze ruimte moet gegeven worden door middel van verlaging van de bestaande heffingen en een lager tarief in de vennootschapsbelasting. Als deze innovatieve krachten van het midden- en kleinbedrijf beter benut worden, kan Nederland zijn eigen ICT-industrie verbeteren en enorm groeien op export gebied.

De kenniseconomie in Nederland is volgens het Innovatieplatform nog niet zoals het behoort te zijn, maar door ICT beter in te zetten kan er een betere kenniseconomie gecreërd worden en kan er grote productiviteits- en economische groei plaatsvinden.

Het Innovatieplatform geeft dus als grote boodschap mee dat de ICT in Nederland beter ingezet moet worden zodat Nederland kan groeien, niet alleen nationaal, maar zeker ook op het internationale vlak
Categorie:
Tag(s):