woensdag, 19. oktober 2005 - 20:36

Polderlicht bijna ‘weggesaneerd’!

Amsterdam

Kunstproject Polderlicht –eind oktober drie avonden lang in het Amsterdamse Polderweggebied- is een bijzonder kunstproject. Want waar ’s avonds bezoekers wandelen van het ene lichtkunstwerk naar het andere geluidsobject, daar wordt overdag gewerkt aan één van de grootste bodemsaneringen uit de Nederlandse geschiedenis. In het Polderweggebied stond ooit de Oostergasfabriek; oorzaak van ernstig vervuilde grond tot soms wel tien meter diep. De sanering is uitermate complex en wordt gekenmerkt door vertragingen; de planning verandert voortdurend.

Polderlicht beoogt –naast het tonen van hoogst interessante licht- en geluidskunst- enig inzicht te geven in de huidige staat van het Polderweggebied en toont dus ook de voortgang van de sanering. Dat men van hogerhand besloot om te gaan graven, uitgerekend in de zelfde week als waarin Polderlicht zich afspeelt was echter niet door de organisatie voorzien. Dat de gemeentelijke milieudienst en de GG&GD juist in die week hoge veiligheidseisen stelden evenmin. Het scheelde dan ook maar weinig of Polderlicht was geannuleerd – ‘overruled’ door grotere belangen en hogere machten. Omdat de kunstroute werd aangepast, maar vooral dankzij de inzet van dhr. Scheffrahn van projectbureau Bodem, werd Polderlicht gered van een wisse ‘weg-sanering’. Het project gaat dus door, goeddeels zoals gepland; bezoekers lopen geen enkel veiligheidsrisico.

Polderlicht is een 'kunst-wandeling' in de avonduren, langs meer dan twintig licht- en geluidskunstwerken. Drie avonden lang zetten lichtobjecten, dia-installaties, videoprojecties en geluidssculpturen het Amsterdamse Polderweggebied 'in een ander licht'. Bezoekers lopen, met een plattegrond in de hand, van kunstwerk naar kunstwerk. Vanwege de bodemsanering is een groot deel van het terrein veranderd in een grote kale vlakte en niet of nauwelijks toegankelijk voor het publiek. Dat houdt in dat de derde editie Polderlicht zich op een kleiner gebied afspeelt dan voorheen. Reden voor de organisatie om wat meer 'tijdrovende' onderdelen te programmeren: sommige kunstenaars doen performances of voegen 'live' iets toe aan hun kunstwerk. Daarnaast is er een grote verzameling korte kunstenaarsfilms te zien.
Categorie:
Tag(s):