dinsdag, 8. november 2005 - 17:38

'Politie Amsterdam gaat jatten'

Amsterdam

De politie Amsterdam/Amstelland is begonnen met het wegslepen van auto's en het inzetten van lokauto's om het aantal autokraken terug te dringen. Een grote campagne moet automobilisten bewust maken van de risico's die ze lopen als ze hun geparkeerde auto achterlaten met goederen die voor dieven aantrekkelijk zijn aldus de politie.

Het aantal autokraken moet verder omlaag en de korpsleiding van de politie Amsterdam-Amstelland heeft daarom gekozen voor onorthodoxe methodes, zoals het preventief wegslepen van voertuigen. Sinds vorige week is de politie actief op plaatsen waar veel autokraken worden gepleegd. Signaleren agenten bagage, laptops en andere voor dieven aantrekkelijke zaken onbeheerd in de auto, dan kunnen ze besluiten om de auto weg te slepen en op een voor de eigenaar veilige plek te stallen. Dit om te voorkomen dat dieven hun slag slaan. Nadat de bestuurder bij het ophalen van zijn bolide een informatiepakket heeft ontvangen, krijgt hij zijn auto kosteloos terug.

Verder zullen er lokauto's worden ingezet die voorzien zijn van geavanceerde apparatuur, waardoor er makkelijker op te sporen is en de pakkans aanzienlijk wordt vergroot. Ook de stadsdelen en beheerders van grote parkeerplaatsen en garages kunnen een bijdrage leveren aan veilig parkeren. Op sommige parkeerplaatsen komen borden met de tekst -risicoparkeren.

Tijdens deze eindejaarsactie is er bovendien veel aandacht voor veelplegers die zich bezig houden met autokraak. Een speciaal team zal aan de hand van een top tien per wijk of buurt de gesignaleerde veelpleger opsporen en achter slot en grendel zetten. Een aantal dagen na de start van de actie zijn de eerste resultaten zeer positief. Zes autokrakers zijn inmiddels ingerekend en de eerste auto's met waardevolle goederen zijn weggesleept en naar een politiebureau gebracht. Aanleiding voor deze grootscheepse actie zijn de eerste resultaten van de aangiftecampagne waaronder de invoering van internetaangifte.

Dagelijks doen ongeveer 70 benadeelden aangifte van diefstal uit hun auto. Voor de politie reden om deze vorm van voertuigcriminaliteit gericht aan te pakken. De verwachting dat meer slachtoffers aangifte zouden doen is daarmee uitgekomen.
Provincie:
Tag(s):