dinsdag, 1. februari 2005 - 16:06

Politie biedt stageplaatsen aan

Alkmaar

De politie Noord-Holland Noord nodigt leden van de PvdA-fractie van de Tweede Kamer uit langdurig stage te komen lopen. Fractievoorzitter Wouter Bos uitte deze week zijn voornemen om tien kamerleden permanent te laten ‘onderduiken’ in de maatschappij.

Omdat de politie een organisatie is die midden in de samenleving staat, is dit bij uitstek een plek voor een dergelijke stage. Korpschef Anja Brink heeft Wouter Bos telefonisch een aantal stageplaatsen aangeboden. De PvdA voorman reageerde hier enthousiast op. Het korps zal de volksvertegenwoordiger(s) inzicht geven in de volle breedte van het politiewerk. Dit betekent niet alleen het operationele werk zoals surveillance diensten, milieupolitie en technische recherche, maar ook ondersteunende diensten worden in het programma opgenomen. Zo zal steeds de relatie gelegd worden tussen politiewerk en politiek. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):